Over ons

Jouw gegevens en de AVG

Cookies en Privacy

Hieronder vind je de privacyverklaring van Filmhuis Gouda in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 geldig is. Deze heeft betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van klanten van Filmhuis Gouda en bezoekers van onze website.

Privacyverklaring

Gegevens

Als je gebruik maakt van diensten of producten van Filmhuis Gouda, hebben wij in enkele gevallen gegevens van jou nodig die bij het uitvoeren van die dienst horen. Die verstrek je bijvoorbeeld via een formulier, online of telefonisch. Denk aan contactgegevens (naam en adresgegevens, telefoonnummer en emailadres), geboortedatum en bankgegevens. Filmhuis Gouda verzamelt geen andere gegevens – ook niet automatisch – waarvoor we jouw toestemming zouden moeten vragen.

Website en kaartjes kopen

De website van Filmhuis Gouda gebruikt geen cookies om jouw surfgedrag te volgen. Voor het goed functioneren van de online-kaartverkoop wordt wel gebruik gemaakt van cookies, door het kassasysteem Ticketlab, anders zou een bestelling technisch onmogelijk zijn. Bij de kaartverkoop registreert Ticketlab jouw emailadres. Dit mailadres wordt alléén gebruikt voor het toezenden van het e-ticket.

Pashouders en nieuwsbrief

Als je je aanmeldt als pashouder, registreren wij je naam en adresgegevens (voor het toezenden van de pas en evt. informatie), jouw bankgegevens voor de betaling, en jouw telefoonnummer en email om contact over jouw pas op te kunnen nemen. Als je je abonneert op onze nieuwsbrief vragen we jouw emailadres.

Delen van gegevens

Wij geven jouw gegevens niet weg aan derden. We gebruiken emailadressen uitsluitend voor onze eigen mailings. Filmhuis Gouda verstrekt gegevens uitsluitend aan andere organisaties als deze gegevens daar nodig zijn voor het uitvoeren van een opdracht van het Filmhuis. Denk daarbij aan ons online kaartverkoop-systeem. Met deze organisaties sluiten wij een Verwerkersovereenkomst in het kader van de AVG. Filmhuis Gouda blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen van deze persoonsgegevens. Het Filmhuis bewaart (contact)gegevens gedurende een redelijke termijn na afloop van de afgenomen dienst, of zover de wet vereist.

Uw persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het Filmhuis. Neem daarvoor contact met ons op.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:
Stichting Filmhuis Gouda
Lethmaetstraat 45, 2802 KB Gouda
Telefoon: (0182) 52 22 00

Toezicht, klachten

De autoriteit persoonsgegevens is in Nederland de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Daar vind je uitgebreide informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en over jouw rechten. Zij zijn ook de instantie waar je een klacht kunt indienen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Over ons

een organisatie met een doel

Onze stichting

Het Filmhuis is een non-profit zonder subsidie, wordt gerund door vrijwilligers, heeft een mooi doel en is bovendien een erkend goed doel.

Lees verder  

Culturele ANBI

Het Filmhuis voordelig steunen

Hoe schenken werkt  

Over ons

Non-profit dankzij inzet van velen

Vrijwilligers

Filmhuis Gouda is een vrijwilligersorganisatie. En we zijn altijd wel op zoek naar nieuwe medewerkers. Lijkt je dat wat, meld je dan aan!

Lees verder  

netwerk

In Gouda kijken naar Europa

Hallo

Vraag of opmerking?

Mail of bel ons