nalatenschap

Een duit voor later

Bijdragen aan de toekomst

Het Filmhuis is een stichting zonder winstoogmerk en zonder subsidie. We vertonen in Gouda al sinds 1977 (meer dan vijfenveertig jaar) de betere arthouse-films. Wat formeler noemen we dat ‘artistiek waardevolle cinema’. Zo'n tachtig vrijwilligers verzorgen niet alleen onze dagelijkse voorstellingen, ze werken ook mee in de bedrijfsvoering, van publiciteit en filmtechniek tot gebouwzaken.

Een ideaal

Een stad waarin films te zien zijn uit de hele wereld, van bijzondere talenten en met hun eigen perspectieven, onderwerpen en verhalen. Films waardoor je in aanraking komt met andere culturen en verschillende beeld-, film- en verteltradities. Dat is ons ideaal voor Gouda – nu, maar ook in de toekomst. Een Filmhuis waarin we cinema ook gebruiken om ongewone of lastige onderwerpen bespreekbaar te maken, om van te leren en begrip voor elkaar te krijgen. Door Stichting Filmhuis Gouda op te nemen in uw testament draagt u bij aan dit ideaal, ook wanneer u er niet meer bent. 

Een testament

Het opmaken van een testament gaat altijd via een notaris. Die legt uw wil vast in een notariële akte en kan u adviseren over de mogelijkheden in uw situatie. U kunt het Filmhuis op twee manieren opnemen in uw testament: als (mede)erfgenaam of met een legaat.

Erfgenaam
Voor als u een deel van uw erfenis, of het geheel, wil nalaten. Een erfgenaam heeft recht op (een deel van) uw nalatenschap, de zgn. erfstelling.

Legaat
Hier gaat het om een vast bedrag. Zo kunt u heel precies vastleggen wat u wil nalaten.

Een steentje bijdragen

Nalaten aan een goed doel hoeft overigens niet met grote bedragen. Iedere gift maakt een verschil, draagt bij aan ons doel en waarderen wij zeer.

Filmhuis Gouda is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hoeft daardoor geen erfbelasting te betalen. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan het Filmhuis. 

Gegevens

Het is belangrijk de juiste naam en gegevens in het testament op te nemen. De juiste omschrijving is:

Stichting Filmhuis Gouda, statutair gevestigd te Gouda en kantoorhoudende te Gouda aan de Lethmaestraat 45, 2802 KB, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer: 41172120.

Meer informatie

Bij erfenissen gaat het om financiële, fiscale en juridische zaken. Op internet kunt u hierover veel informatie vinden. Uiteindelijk moet u altijd langs de notaris, die u daar natuurlijk alles over kan vertellen. Een notaris zoeken en u informeren over het onderwerp kunt u op notaris.nl. Er is ook een speciale website over nalaten aan goede doelen waarin bijvoorbeeld aandacht is voor hoe u dit bespreekbaar kunt maken met uw naasten.

Schenken

Ook zonder nalatenschap kunt u het Filmhuis steunen. Als ‘erkend goed doel’ met ANBI-status is het bovendien fiscaal voordelig om ons een bedrag te schenken.

locatie, filmzaal en café

Wat je kunt verwachten

Faciliteiten

Van plan om het Filmhuis te gebruiken of er iets te organiseren? Hier vindt je feiten en getallen om een eerste indruk te krijgen van de faciliteiten.

Lees verder  

Met ons

Jouw dia in ons voorprogramma

Adverteren op groot doek

Het is mogelijk om voor iedere voorstelling een mooi beeld van je instelling of bedrijf te laten zien.

Lees verder  

Met ons

Iets te vieren met een film

Filmhuis huren?

Je kunt het Filmhuis huren voor bijeenkomsten zoals feestjes en partijen, maar alleen als je daarbij een film vertoont.

Lees verder  

Culturele ANBI

Het Filmhuis voordelig steunen

Hoe schenken werkt  

Met ons

Met de klas naar de film

Voor school

Met je klas naar de film? Wij adviseren je graag.

Lees verder  

Hallo

Vraag of opmerking?

Mail of bel ons  

kortingskaart of twee…

Een leuke manier om ons te steunen

Filmpassie

Met een kortingspas steun je het Filmhuis en betaal je €2 minder voor een filmkaartje.

Lees verder  

Over ons

Non-profit dankzij inzet van velen

Vrijwilligers

Filmhuis Gouda is een vrijwilligersorganisatie. En we zijn altijd wel op zoek naar nieuwe medewerkers. Lijkt je dat wat, meld je dan aan!

Lees verder  

netwerk

In Gouda kijken naar Europa